FedAdmin@northwales.police.uk Phone: 01492 805400

Cysylltwch

Gallwch gysylltu â Ffederasiwn Heddlu Gogledd Cymru fel a ganlyn:

Cyfeiriad Swyddfa

Heddlu Gogledd Cymru
Swyddfa’r Ffederasiwn
311 Ffordd Abergele
Hen Golwyn
Bae Colwyn
Conwy
LL29 9YF

Rhif Ffôn
01492 805400

Rhif Ffacs:
01492 510773

Neu gallwch wneud ymholiadau cyffredinol trwy anfon e-bost at:

FedAdminEmailShare@nthwales.pnn.police.uk