FedAdmin@northwales.police.uk Phone: 01492 805400

Hafan

Nod Ffederasiwn Heddlu Gogledd Cymru yw rhoi cefnogaeth effeithiol i’w aelodau a hyrwyddo effeithlonrwydd Heddlu Gogledd Cymru.  Byddwn yn gwneud ein gorau i gynrychioli ein haelodau a negodi ar eu rhan mewn dull cadarn, agored a gonest er mwyn sicrhau bod swyddogion bob amser yn cael eu trin yn deg ac yn ystyrlon  gan yr Heddlu hwn.

Rydym yn anelu at roi gwasanaeth proffesiynol a gofalgar i’n haelodau er mwyn meithrin perthynas sy’n seiliedig ar ffydd, cyfrinachedd a pharch ar y naill ochr a’r llall.  Byddwn yn ceisio adeiladu ar y berthynas honno er mwyn  penderfynu ar y gefnogaeth, y cyngor a’r camau gweithredu mwyaf priodol  i ddiwallu anghenion a phroblemau unigol.