Gweithdai Iechyd ac Arian

Yn dilyn y wasgfa barhaus ar gyflog swyddogion a’r cynnydd parhaus mewn costau byw rydym ni i gyd yn gwybod ei bod hi’n anodd ar brydiau i gadw golwg ar ein cyllid personol.

Yn yr Arolwg Diweddaraf ar Gyflog a Morâl Ffederasiwn yr Heddlu nododd 68% o’r rhai a wnaeth gymryd rhan o Heddlu Gogledd Cymru bod eu hamgylchiadau ariannol yn waeth nawr nag oeddent bum mlynedd yn ôl.

Gan ein bod yn deall eich bod o dan bwysau rydym wedi gweithio ar y cyd â Spillane & Co. Wealth Management, i ddatblygu cyfres o weithdai a fydd yn eich helpu i ddeall eich arian yn well, gan roi cyngor ymarferol a gonest yng nghyswllt eich pensiynau a rhoi cymorth i’ch lles corfforol, meddyliol ac ariannol.

Beth bynnag yw eich sefyllfa bersonol bydd rhywbeth ar gael i chi yn y gweithdai hyn a fydd o gymorth i chi yn sicr.

Mae’r gweithdai wedi eu cynllunio ar gyfer:
•       Dydd Iau, 29 Tachwedd – Pencadlys Rhanbarthol Llanelwy (Ystafell Gynhadledd A)
•       Dydd Gwener 30 Tachwedd – Pencadlys Bae Colwyn (Ystafell Gynhadledd 1)
•       Dydd Llun 10 Rhagfyr – Pencadlys Rhanbarthol Caernarfon
•       Dydd Mawrth 11 Rhagfyr – Pencadlys Rhanbarthol Llai

Bydd pob gweithdy yn rhedeg o 3pm – 5pm.

Mae’r gweithdai ar agor i bob swyddog a staff. Bydd coffi a theisen ar gael i bawb sy’n dod!

I sicrhau eich lle, e-bostiwch Swyddfa’r Ffederasiwn gan nodi pa weithdy y dymunwch ei fynychu.

Cytunwyd gan yr Heddlu y gallwch fynychu yn ystod amser gwaith ond sicrhewch fod eich rheolwr llinell yn ymwybodol ac yn cefnogi eich penderfyniad.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â mi ar unwaith.